Ελληνικές Επενδύσεις
     Υπηρεσίες    

Διοίκηση

Βικέντιος Αρσένης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Έχει διατελέσει κορυφαίο στέλεχος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου μεγάλων βιομηχανικών εταιριών, στις οποίες ανέπτυξε και εφάρμοσε με επιτυχία μία πρωτοπόρο προσέγγιση διοίκησης για ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Με υποτροφία του ιδρύματος Fulbright, εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (1965) και στο Πανεπιστήμιο Columbia (USA), όπου και σπούδασε Φυσική και Φιλοσοφία των Επιστημών (1972).

Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικός Σύμβουλος
Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο Νομικής, 1970) και το Πανεπιστήμιο Freiburg, (PhD στη Νομική, 1972). Είναι μέλος πολλών Διοικητικών Συμβουλίων, ως Νομικός Σύμβουλος σε μεγάλες εταιρίες και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς επίσης σε χρηματοδοτικά σχήματα για μεγάλα αναπτυξιακά έργα.

Laura Jennison, Γενική Διευθύντρια

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Εκπαίδευση (MA) στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Η διεθνής επιχειρηματική εμπειρία που απέκτησε, εκτείνεται στους τομείς της ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, στην ανάλυση επενδυτικών ευκαιριών και στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Είναι υπεύθυνη για τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και για τα εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα που διαχειρίζεται η εταιρεία.


Σταμάτης Καββαδίας, Διευθυντής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων με ειδίκευση σε θέματα επενδύσεων, συγχωνεύσεων, οργάνωσης επιχειρήσεων και στρατηγικού προγραμματισμού. Διετέλεσε ανώτερο και ανώτατο στέλεχος Ελληνικών και Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία στους τομείς : Σχεδιασμού και υλοποίησης επενδύσεων, εξαγορών ,συγχωνεύσεων, χρηματοοικονομικών έργων, αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και marketing. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος του Ε.Μ.Π.


Copyright © Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων