Ελληνικές Επενδύσεις
     Υπηρεσίες    

Λίστα Επιλεγμένων Έργων

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  Διαχείριση με κοινοπραξία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας 1995-1999 του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Διαχείριση με κοινοπραξία του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για Εκπαίδευση και Αρχική Κατάρτιση, 1995-1999
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
  Μελέτη για την περιγραφή διαδικασιών του Υπ. Τύπου & ΜΜΕ που αφορούν στην εξυπηρέτηση του πολίτη και διατύπωση προτάσεων για την απλούστευσή τους
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
  Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος του έργου, ύψους 10 δισ. δραχμών για την κατασκευή της νέας μαρίνας του νησιού
 • ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
  Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Δήμου για την δανειοδότηση ύψους 40 εκ. ευρώ
 • ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για την δανειοδότηση του Δήμου ύψους 15εκ. ευρώ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
  Επενδυτικό σχέδιο Νέου Υδροθεραπευτηρίου και διοίκηση έργου της υλοποίησης του σχεδίου
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
  Σχεδιασμός του Master Plan για τη μετατροπή της πρώην ναυτικής βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε Πολιτισμικό και Αθλητικό Κέντρο και Κέντρο Συνεδρίων
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Παροχή τεχνικής βοήθειας στο Υπουργείο Εργασίας του Ουζμπεκιστάν, για την ίδρυση Ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης και για το εθνικό δίκτυο κέντρων εύρεσης εργασίας
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία 2000-2004
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Μελέτη για τον κλάδο των αερομεταφορών και δυνατότητες μεταφορών ομάδων παρεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε περιοχές κρίσεων εκτός ή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Τελική αξιολόγηση του Προγράμματος "Δικαστική Συνεργασία σε Αστικά Θέματα, 2002-2006"
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. (Α.Τ.Ε.Κ.Λ.)
  Σχεδιασμός και υποστήριξη των διαδικασιών της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως των Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Λουτρακίου Δ.Ε.Τ.Α.Λ.Π. και ΟΜΗΡΟΣ από την Α.Τ.Ε.Κ.Λ. Α.Ε.
 • CARDICO Α.Ε.
  Διοίκηση του έργου "Μετεγκατάσταση της Βιομηχανικής Μονάδας Ξηρών Καρπών και ξηραμένων φρούτων στο Σχηματάρι Βοιωτίας"
 • Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
  Επενδυτικό σχέδιο για τον Τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
 • ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.
  Διοίκηση του έργου, "Νέα βιομηχανική μονάδα παραγωγής potato chips στην Αταλάντη", ύψους 2 δις και Χρηματοοικονομική ανασυγκρότηση
 • ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.
  Εξαγορά της ΗΛΙΟΦΙΝ Α.Ε. Σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής συγχώνευσης με σκοπό την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών Αποτίμηση Παγίων
 • CAFETEX ABEE
  Αποτίμηση της εταιρείας, εξεύρεση αγοραστή, υποστήριξη στη διαπραγμάτευση και τη διαμόρφωση του συμβολαίου εξαγοράς
 • ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Α.Ε.
  Συγχώνευση των εταιρειών Micromedia Α.Ε και MIKOR A.E με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ Α.Ε.
 • ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Α.Ε.
  Συγχώνευση της εταιρείας με την ELEPHANT A.E.
  Σύνταξη και υποστήριξη μέχρις εγκρίσεως του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α.
 • VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.
  Συγχώνευση της εταιρείας με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΜΕΑΓΑ HOLDINGS A.E.
 • ΤΙΤΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε.
  Εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου
 • ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε
  Εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου
  Οργάνωση δικτύου πωλήσεων και Διανομής για προϊόντα βαφών και βερνίκια
 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ A.E.B.E.
  Επενδυτικό σχέδιο για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
 • ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε.
  Επενδυτικό σχέδιο για την δημιουργία SPA στο Τουριστικό συγκρότημα της ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε. και υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 2601/98
 • ΑΦΟΙ ΚΕΣΙΔΗ CROM A.E.
  Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για τον εκσυγχρονισμό και επέκταση του εργοστασίου στον Κοπανό Νάουσας και υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004
 • ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΦΗΜΗ
  Σύνταξη μελέτης για την νέα παραγωγική μονάδα στα Οινόφυτα κκαι υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004
 • PARKOMAT
  Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την κατασκευή αυτοματοποιημένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων για υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004
  Υποστήριξη της εταιρείας στην εύρεση επενδυτού
 • ΑΚΤΕΡ Α.Ε.
  Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την δημιουργία αυτοματοποιημένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων για υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004
 • ΑΦΟΙ Β. ΚΑΛΑΘΕΡΗ Α.Β.Ε.Ε.
  Παρουσίαση του στην εταιρεία venture capital με σκοπό την χρηματοδότηση της
  Υποστήριξη στην ένταξη της εταιρείας στο άρθρο 44 του νόμου 1892/90
 • ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε.
  Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου για την σύναψη δανείου της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε.
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε
  Μελέτη βιωσιμότητας για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου στην Οδησσό της Ουκρανίας
 • OΣΚ Α.Ε.
  Σύνταξη κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας
 • ALBIO ΗOLDINGS A.E.
  Μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία συμμετοχών (holding)
  Απόσχιση τριών κλάδων και δημιουργία ισάριθμων εταιρειών
 • SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ N. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε..
  Μετατροπή της γραμμής παραγωγής αμυντικού υλικού σε γραμμή παραγωγής εμπορικών προϊόντων
 • ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Σχεδιασμός, διαχείριση, και υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού
 • ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
  Παροχή υπηρεσιών μεσολαβητή για την απόκτηση του ονόματος "Elle"
 • RUSVAR S.A.
  Μελέτη του κλάδου ηλιοτροπίου της Ουκρανίας
  Μελέτη του κλάδου παραγωγής ζάχαρης της Ουκρανίας
 • ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  Μετασχηματισμός της εταιρείας σε Holding
  Υλοποίηση της συγχώνευσης με την εταιρεία ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
 • ΠΡΕΜΙΞ Α.Β.Ε.Σ.
  Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας και υποστήριξη της εταιρείας για υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου 3588/2007
 • KERAKOLL HELLAS
  Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την ίδρυση βιομηχανικής μονάδας στο Σχηματάρι Βοιωτίας και υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004
 • ΣΟΛ Α.Ε.
  Αποτίμηση παγίων στοιχείων ΟΣΕ
 

Copyright © Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων